.cz

Prostějov vodovod


09.11.2011
zpět
Výměna vodovodního potrubí za nové o délce 320m DN 100 LT a přepojování původních přípojek na nové vedení.
zpět