.cz

Nový Svět kanalizace, vodovod


01.01.2010
zpět
Výstavba inženýrských sítí pro nově budovanou zástavbu 13 domů. 250m kanálizace a vodovu včetně 13 domovních přípojek vodovodních a kanalizačních včetně zemních prací.
zpět